Novinky

Plagát Trnavská brána 2021

Novinky

Milí ľudoví umelci, môžete posielať svoje prihlášky.

Prihláška na účasť na jarmoku ľudovoumeleckých remesiel počas akcie Trnavská brána, 13. – 14. 8. 2021. Prihláška má dve časti, obe je potrebné vyplniť a doručiť do 30. 6. 2021. Prihláška – remeselníci -TB-2021_v2