Novinky

Na Jarmeku

Na Bráne aj jarmek bude, všakovaké remeslá čo skúsit móžete ba aj nakúpit móžete… začíname v PIATOK 17. AUGUST 10.00 h, NA JARMEKU V PÁTEK – predvádzanie a predaj ľudovoumeleckých výrobkov na Hlavnej ulici.