Novinky

Pozor ľudoví umelci, zasielajte prihlášky !!!

Prihláška na účasť na jarmoku ľudovoumeleckých remesiel počas akcie Trnavská brána, 13. – 14. 8. 2021. Prihláška má dve časti, obe je potrebné vyplniť a doručiť do 15. 6. 2021. Prihláška-remeselníci-Trnavská brána 2021