Novinky

Pozor ľudoví umelci, zasielajte prihlášky!!!

Prihláška na účasť na jarmoku ľudovoumeleckých remesiel počas akcie Trnavská brána, 14. – 15.8. 2020. Prihláška má dve časti, obe je potrebné vyplniť a doručiť do 15. 5. 2020.
prihláška-remeselníci-TB-2020(1)