Novinky

Remeselníci na Trnavskej bráne 2021

Aj remeselníkov sme pozvali a v amfiteátri NA MALOM TRHU v sobotu 14.8.21 od 10.00 hod. dójdzite pozret na kováča, malovaný hodváb, rezbára, plstenie, košíkára, atď.