Program

PIATOK 13. 8. 2021

20.00 “Z tvorby Prof. Štefana Nosáľa (Amfiteáter)
LǓČNICA


SOBOTA 14. 8. 2021

10.00 NA MALOM TRHU (Amfiteáter)
Predvádzanie a predaj ľudovoumelckých výrobkov

14.00 KINDRŠÚLA (Amfiteáter)
Dielne so Zlatou priadkou a folklórna školička

15.00 PREDVÁDZAČKA (Amfiteáter)
Výšifkársky spolek z Cífera a jeho hostia

16.00 ŠKOLA TANCA S UFS TRNAFČAN (Amfiteáter)

16.30 JANKO A MARIENKA (Amfiteáter)
Divadlo zo šuflíka

17.30 ČO SA V SVETE DEJE (Amfiteáter)
DFS Trnavček, DFS Drienka, Sirka Cuvée Ensemble

18.30 POĽANA (Amfiteáter)
FS Poľana

19.30 SVETOM MOJE SVETOM (Amfiteáter)
FS Rovňan

20.30 ČO MÁME TO VÁM DÁME (Amfiteáter)
UFS Trnafčan


NEDEĽA 15. 8. 2021

20.30 PÁN STROM (Amfiteáter)
Radošinské naivné divadlo

13 - 15. 8. 2021

Západoslovenské múzeum
Sakrálne pamiatky
Štefan Cyril Parrák – pocta kráľovi zberteľov
Ľudová úžitková hrnčina
Ľudový textil trnavského regiónu
Ut – Pia: 8.00 – 17.00
So – Ne: 11.00 – 17.00

Plágát 2021

Program 2020

PIATOK 14. 8. 2020

20.30 HRANICAMI (Amfiteáter)
FS Vagonár


SOBOTA 15. 8. 2020

14.00 Detský dvor u Zlatej priadky a Predvádzačka (Amfiteáter)
dvor pre malé a veľké deti, dielne
a folklórna školička
Predvádzačka, vyšivkári a čipkári

16.30 Zlatovláska (Amfiteáter)
Harry Teater o.z.
Bylinkárka prinesie ku kráľovi hada – kto ho zje, porozumie reči zvierat.
Príďte si pozrieť rozprávku Zlatovláska.

17.00 FS Vršatec (Amfiteáter)

18.00 Trnafská cimbalofka (Amfiteáter)

19.00 Od Trnavy do Trnavy (Amfiteáter)
DFS Trnavček, DFS Drienka a UFS Trnafčan

20.30 Na muzike (Amfiteáter)
FS Technik


14 - 16. 8. 2020

Západoslovenské múzeum
Sakrálne pamiatky
Štefan Cyril Parrák – pocta kráľovi zberteľov
Ľudová úžitková hrnčina
Ľudový textil trnavského regiónu
Ut – Pia: 8.00 – 17.00
So – Ne: 11.00 – 17.00
Program 2019

PIATOK 16. 8. 2019

10.00 NA JARMEKU V PÁTEK (Hlavná ulica)
predvádzanie a predaj ľudovoumeleckých výrobkov, keramické dielne

14.00 ČAČKANIE KORZA (Hlavná ulica)
deti z DFS Drienka a DFS Trnavček skrášľujú mesto

16.00 FOLKLÓR NA KORZE (Hlavná ulica)
Ördögszekér gyermek- néptáncegyüttes /Maďarsko/,
KUD „Sveti Sava“ Banjaluka /Bosna a Hercegovina/,
Zemplén Táncegyüttes /Maďarsko/

19.00 OTVÁRAJTE SA TRNAFSKÉ BRÁNY (Amfiteáter)
slávnostné otvorenie festivalu
Účinkujú: trnavské folklórne súbory a zástupcovia zahraničných folklórnych súborov

19.20 TAK AKO NÁM ZOBÁK NARÁSTOL (Amfiteáter)
program domácich folklórnych súborov z Trnavy
Účinkujú: DFS Trnavček, DFS Drienka,
UFS Trnafčan

20.30 POZDRAV Z KRAJA JÁNOŠÍKA, TERCHOVÁ (Amfiteáter)
Účinkujú: Malí heligonkári, ĽH Martinky Bobáňovej,
FS Terchovec, DFS Terchovček, Terchovský orchester
ľudových nástrojov

22.00 „ŇE JEDEN, ŇE DVA ANI ŇE TRI“ (Amfiteáter)
55. výročie folklórneho súboru Železiar

SOBOTA 17. 8. 2019

10.00 NA JARMEKU V SOBOTU (Hlavná ulica)
predvádzanie a predaj ľudovoumeleckých výrobkov,
keramické dielne a dielne zlatej priadky

10.00 CEZ TRNAVU IDEME
krojovaný sprievod mestom
(Hlavná ulica – od kostola sv. Heleny pred radnicu)

12.00 VITAJTE VZÁCNI HOSTÉ (Trnavská radnica)
prijatie zástupcov folklórnych súborov u primátora mesta

15.00 KINDRŠÚLA (Hlavná ulica)
dvor pre malé a veľké deti plný slamy, hier a tvorivých dielní s folklórnou školičkou
Pripravil: Trnavský ľudový cech

15.00 PREDVÁDZAČKA NA TRNAFSKEM KORZE (Hlavná ulica)
jedinečné predvádzanie farebného remesla,výšivkári a čipkári
Predvádzajú: Výšivkársky spolek a ich priatelia z blízka i ďaleka

15.00 KDO PRINDE, TEN BUDE (Hlavná ulica)
voľný program folklórnych súborov, skupín, ľudových
hudieb a folklórna škola tancov
Účinkujú: FS Váh z Liptovského Mikuláša, FS Furmani
z Nitry, Ördögszekér gyermek- néptáncegyüttes
z Maďarska, KUD „Sveti Sava“ Banjaluka z Bosny
a Hercegoviny, Zemplén Táncegyüttes z Maďarska,
Richard Janoštin s rodinou zo Zuberca, ĽH Picúchovci
z Dolnej Krupej, DĽH Čarovné struny z Dolnej Krupej,
DFSK Opojčanka z Opoja, DFSK Rozmarín z Majcichova
a víťazi speváckych a tanečných súťaží z Trnavského regiónu

18.30 KDE SA KDO ZRODÍ, TAM SA I HODÍ (Amfiteáter)
program venovaný etnografovi a folkloristovi
Leovi Blažekovi, zakladateľovi festivalu Trnavská brána.
Účinkujú: oslávenci z Trnavskej roviny – DFS Trnavček,
Trnafská cimbalofka, FS Trnafčan, DFSK Cífer

20.00 POZDRAVY Z JUŽNÝCH KRAJOV (Amfiteáter)
Ördögszekér gyermek- néptáncegyüttes z Maďarska,
KUD „Sveti Sava“ Banjaluka z Bosny a Hercegoviny,
Zemplén Táncegyüttes z Maďarska

21.00 OSLÁVENCI NA TANCI (Amfiteáter)
FS Furmani z Nitry, FS Trnafčan z Trnavy, FS Váh
z Liptovského Mikuláša a Richard Janoštin s rodinou
zo Zuberca

22.00 TRNAFSKÁ VESELICA (Nádvorie – priestor súčasnej kultúry)
zábava pre všetkých, vstup voľný
Účinkuje: Trnafská cimbalofka


NEDEĽA 18. 8. 2019

11.00 pietna spomienka pri príležitosti 90. výročia
narodenia etnografa a folkloristu Lea Blažeka
(Cintorín, ul. T. Vansovej, Trnava)

17.00 Dychový orchester a mažoretky z Novej Dubnice (Amfiteáter)


VÝSTAVA (Radnica – Západné krídlo)

16.- 18.8.2019 10.00 – 13.00 14.00 – 19.00h

TRNAVSKÁ BRÁNA VO FOTOGRAFII


PONDELOK 19. 8. 2019

19.00 Slovenský ľudový umelecký kolektív 70 ROKOV (Amfiteáter)
hudobno – tanečný program

Plágát 2019
Program 2018

PIATOK 17. 8. 2018

10.00 NA JARMEKU V PÁTEK (Hlavná ulica)
predvádzanie a predaj ľudovoumeleckých výrobkov

10.00 HISTORICKÉ VOZIDLÁ – PREHLIADKA (Trojičné námestie)

15.30 ČAČKANIE KORZA (Hlavná ulica)
deti z DFS Drienka a DFS Trnavček skrášľujú mesto

16.30 FOLKLÓR NA KORZE (Hlavná ulica)
16.30h FS Světlovan /CZ/
17.00h Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce /PL/
17.30h Újbudai Babszem Táncegyȕttes /HU/
18.00h ĽH Heskovci /SK/

19.00 OTVÁRAJTE SA TRNAFSKÉ BRÁNY (mestský amfiteáter)
slávnostné otvorenie festivalu
Účinkujú: trnavské folklórne súbory a zástupcovia zahraničných folklórnych súborov
Pripravil: Ivona Táčovská

19.20 KOLKO DOMOV, TOLKO OBYČAJOV (mestský amfiteáter)
program domácich folklórnych súborov z Trnavy
Účinkujú: DFS Trnavček, DFS Drienka,
UFS Trnafčan, FZ Veterán
Pripravil: Ivona Táčovská

20.30 PRIŠLI SME K VÁM OD SUSEDOV (mestský amfiteáter)
program zahraničných folklórnych súborov
FS Světlovan /CZ/,
Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce /PL/,
Újbudai Babszem Táncegyȕttes /HU/
Pripravil: Stanislava Borisová

22.00 OBRÁZKY Z LIPTOVA (mestský amfiteáter)
reprezentačný program FS Liptov z Ružomberka
Pripravil: Igor Litva


SOBOTA 18. 8. 2018

10.00 NA JARMEKU V SOBOTU (Hlavná ulica)
predvádzanie a predaj ľudovoumeleckých výrobkov

10.00 CEZ TRNAVU IDEME
krojovaný sprievod mestom
(Halenárska ulica – amfiteáter, Dolné bašty okolo City Arény, Hlavná ulica pred radnicou)

12.00 VITAJTE VZÁCNI HOSTÉ (Trnavská radnica)
prijatie zástupcov folklórnych súborov u primátora mesta

15.00 KINDRŠÚLA (Hlavná ulica)
dvor pre malé a veľké deti plný slamy, hier a tvorivých dielní
Pripravil: Trnavský ľudový cech

15.00 PREDVÁDZAČKA NA TRNAFSKEM KORZE (Hlavná ulica)
jedinečné predvádzanie farebného remesla,výšivkári a čipkári
Predvádzajú: Výšivkársky spolek a ich priatelia z blízka i ďaleka

15.00 KDO PRINDE, TEN BUDE ALEBO NENI TAK VELA, ABY STAČILO (Hlavná ulica)
voľný program folklórnych súborov,
skupín a ľudových hudieb
Účinkujú: Keveranka z Bohdanoviec,
DFSk Jatelinka z Abrahámu , Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce /PL/, DFSk Dudváh z Križovian,FS Světlovan /CZ/, DFSk Modrančanka,/,
DFSk Opojčanka z Opoja, Újbudai Babszem Táncegyȕttes /HU/, DFSk Verešvaran z Červeníka,ĽH Brezina a DĽH Brezinka z Boleráza

16.00 Špačinský jarmok, SPIEVAJTE S NAMI (amfiteáter Špačince)
Účinkuje: FS Liptov

16.30 FOLKLÓRNA ŠKOLIČKA SPEVU A TANCA Z OKOLIA TRNAVY
(Hlavná ulica)
vyučuje DĽH Brezinka z Boleráza

17.30 Folklórna škola tancov DO VYSOKA z Poník a ČARDÁŠ z Tekova (Hlavná ulica)
vyučuje Martin Urban
Pripravila: Ivona Táčovská

19.00 VŠETKO MÁ SVOJ ČAS alebo HARMONIKÁRI TRNAFSKÍ
(mestský amfiteáter)
program venovaný folklórnemu jubilantovi Ervínovi Blažekovi, hudobnému pedagógovi, muzikantovi, zberateľovi , zapisovateľovi ľudových
piesní a harmonikárom z Trnavského regiónu
Pripravila: Ivona Táčovská

20.30 OD SUSEDOV (mestský amfiteáter)
program zahraničných folklórnych súborov
FS Světlovan /CZ/,
Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce /PL/,
Újbudai Babszem Táncegyȕttes /HU/
Pripravila: Stanislava Borisová

21.30 OSLAVA ŽIVOTA (mestský amfiteáter)
Čriepky zo života človeka
Účinkujú: FS Vatra z Tlmáč, UFS Mladosť
z Banskej Bystrice, UFS Trnafčan z Trnavy
pripravil: Martin Urban, Jozef Stacho


NEDEĽA 19. 8. 2018

15.00 KDO PESNIČKU NESTAČÍ, NECH TANCOM DOTLAČÍ (mestský amfiteáter)
program detských folklórnych súborov
Kopaničiarik z Myjavy, Trnavček a Drienka
z Trnavy, ĽH Brezinka z Boleráza, DSS Sláviček
z Trnavy, víťazi a účastníci detských
speváckych súťaží z Trnavského regiónu
Pripravil: Ivona Táčovská

17.00 DH Verešvaran (mestský amfiteáter)


VÝSTAVY (Radnica – Západné krídlo)

17.- 19.8.2018 10.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00

BIELE VYŠÍVANIE V OKOLÍ TRNAVY
TRNAVSKÁ BRÁNA VO FOTOGRAFII
DETSKÝMI RUKAMI, keramika zo ZUŠ

Program 2017

Trnavská brána program 2017

17.00 ČAČKANIE KORZA (Hlavná ulica)
deti z DFS Drienka a DFS Trnavček skrášľujú mesto

18.00 KARPATSKÁ MUZIKA (Hlavná ulica)
vyhrávanie pred radnicou
[/su_box]

PIATOK 18. 8. 2017

11.00 NA JARMEKU V PÁTEK (areál pred City Arénou)
predvádzanie a predaj ľudovoumeleckých výrobkov

18.00 OTVÁRAJTE SA TRNAFSKÉ BRÁNY (mestský amfiteáter)
slávnostné otvorenie festivalu
účinkujú: FS Trnafčan, DFS Trnavček, DFS Drienka, FZ Veterán

18.30 KED SI JANO KAČU BRAL (mestský amfiteáter)
program trnavských folklórnych súborov
účinkujú: FS Trnafčan, DFS Trnavček, DFS Drienka, FZ Veterán

19.30 FOLKLÓRNE VESELO I VÁŽNE (mestský amfiteáter)
program folklórnych súborov o farebnosti folklóru
účinkujú: FS Kopaničiar z Myjavy, FS Poleno z Bratislavy, FS Očovan z Očovej

21.30 ZBOHOM (mestský amfiteáter)
folklórne tanečné divadlo. Tragikomédia vojny smejúca sa cez slzy ukazuje príbeh mladých chlapcov povolaných na vojnu, z rôznych obcí, ktoré sú charakteristické nezameniteľným charakterom piesní a tancov.
účinkuje: FS Vranovčan z Vranova nad Topľou


SOBOTA 19. 8. 2017

10.00 NA JARMEKU V SOBOTU (areál pred City Arénou)
predvádzanie a predaj ľudovoumeleckých výrobkov

10.00 FOLKDANCE pre oteckov a mamičky (mestský amfiteáter)
raňajšie vyskákanie sa na ľudovú nôtu

10.00 ROZPRÁVOČKA pre detičky (mestský amfiteáter)
Divadielko Nezábudka

11.00 ŠKOLA TANCA pre všetkých (mestský amfiteáter)
vyučuje: folklórny súbor Kopaničiar z Myjavy

12.00 VITAJTE VZÁCNI HOSTÉ (Trnavská radnica)
prijatie zástupcov kolektívov u primátora mesta

14.00 CEZ TRNAVU IDEME, SPÍVAME A TANCUJEME
krojovaný sprievod folklórnych kolektívov
(Hviezdoslavova ulica, Trojičné námestie, Hlavná ulica, Dolné bašty, Halenárska ulica, mestský amfiteáter)

15.00 KINDRŠÚLA (mestský amfiteáter)
dvor pre malé a veľké deti plný hračiek, hier, tvorivých dielní s malou školičkou tanca a spevu
vyučuje: finalista Zem spieva DFS Kornička z Trenčína a DFS Holúbek z Ostravy

15.00 PREDVÁDZAČKA NA TRNAFSKEM KORZE (Hlavná ulica)
jedinečné predvádzanie farebného remesla: výšivkári a čipkári
predvádzajú: Výšivkársky spolek a priatelia z rôznych kútov

15.00 KDO PRINDE, TEN BUDE (Hlavná ulica)
voľné vystúpenie folklórnych súborov, skupín a ľudových hudieb
účinkujú: MSSk Záruby zo Smoleníc, FSk Opojčanka z Opoja, FSk Jatelinka z Abrahámu, FSk Modrančanka z Modranky, Fsk Dudváh Križovany nad Dudváhom, FS Karpatskí valaškári Dolná Krupá a ďalší…

16.00 ENTEN TÍNUS (mestský amfiteáter)
program detských folklórnych súborov a jednotlivcov
úcinkujú: finalista Zem spieva DFS Kornička z Trenčína, DFS Trnavček a DFS Drienka z Trnavy, DFS Holubek z Ostravy /CZ/, DFS Dudvážtek z Križovian nad Dudváhom a víťazi a účastníci speváckych súťaží

18.00 OD OREŠAN CESTA ROVNÁ (mestský amfiteáter)
program kolektívov z oblasti Smolenickej vrchoviny
účinkujú: DFS Čerešenka zo Smoleníc, MSSk Záruby zo Smoleníc, ĽH FidliCanti z Horných Orešian

19.30 A VČÚL PO NAŠEM ALEBO KAŽDÍ PO SVOJEM (mestský amfiteáter)
program folklórnych súborov
účinkujú: FS Kopaničiar z Myjavy, FS Trnafčan z Trnavy, FS Vršatec z Dubnice nad Váhom, FS Očovan z Očovej

22.00 TERCHOVÁ, TERCHOVÁ… (mestský amfiteáter)
program o terchovskej zemi, ktorá je podľa legendy pozostatkom zatúlanej nebeskej hviezdy, ktorej dvorní hudobníci boli prvými osadníkmi Terchovej alebo inak tanec a hudba, dva hudobné štýly, world music a autentická ľudová hudba z kraja zbojníka Juraja Jánošíka.
účinkujú: Nebeská muzika z Terchovej a FS Rozsutec senior zo Žiliny


NEDEĽA 20. 8. 2017

10.00 SLÁVNOSTNÁ SVATÁ OMŠA (Kostol sv. Jakuba)
omša za účasti folklórnych kolektívov

18.00 STRAŇANKA (mestský amfiteáter)
koncert dychovej hudby zo Strání


VÝSTAVY (Radnica – Západné krídlo)

17.8.2017 15.00 – 19.00
18.8. – 20.8.2017 10.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00

ČARO TRNAVSKEJ VÝŠIVKY
výstava o kráse krojov a úžasnej zručnosti našich predkov

TRNAVSKÁ BRÁNA VO FOTOGRAFII
15 rokov festivalu zachytených na fotografiách

Plágát 2017

Program 2016

Trnavská brána program 2016

ŠTVRTOK 11. 8. 2016

17.00 h ČAČKANIE KORZA (Hlavná ulica)
detský folklórny súbor Drienka a Trnavček

18.00 h OTVORENIE VÝSTAV (západné krídlo trnavskej radnice)

18.00 h KNIHA JOBUSOVA – Zvon a Poštová správa (Hlavná ulica)
predstavenie kníh Branislava Jobusa 


PIATOK 12. 8. 2016

15.00 h NA JARMEKU V PÁTEK (Trojičné námestie)

18.00 h OTVÁRAJTE SA TRNAFSKÉ BRÁNY
slávnostné otvorenie festivalu

18.30 h JAG ZASEJEŠ, TAK BUDEŠ ŽAT
program trnavských folklórnych kolektívov Trnavček, Drienka, Trnka a Veterán

19.30 h VITAJTE VZÁCNI HOSTÉ
program súborov krajín Vyšehrádskej štvorky: Hořeňák /CZ/, Zespól piesni i tanca AWF Kalina /PL/, Sopron Táncegyüttes /H/

21.30 h Z MESTA NA MIESTA
program folklórneho súboru Technik STU z Bratislavy


SOBOTA 13. 8. 2016

10.00 h NA JARMEKU V SOBOTU (Trojičné námestie)

10.00 h PO TRNAVSKOM KORZE (Hlavná ulica)
krojovaný sprievod

13.00 h EŠČE RAZ: “VITAJTE VZÁCNI HOSTÉ“ (Radnica)
prijatie zástupcov súborov u primátora mesta Trnavy

14.00 h WORKSHOP SÚBOROV (Radnica)

15.00 h NA TRNAFSKOM KORZE (Radnica)
PREDVÁDZAČKA: Výšivkársky spolek, Ľudovo-výtvarný krúžok MADERÁNEK z Boleráza, Výšivkári z Čataja
KINDRŠÚLA: dvor pre malé a veľké deti plný hier, tvorivých dielní, malou školou spevu a tanca a kolotočom

15.00 h Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY ALEBO PRASIATKO s.r.o. (Trojičné námestie)
program pre deti v podaní Divadla Teater Komika

16.15 h DOZRIEVAJÚ ZELENIE JAHODY (Trojičné námestie)
program detského folklórneho súboru Matičiarik z Banskej Bystrice

17.00 h ČO BOLO KEDYSI, JE AJ NESKAJ A BUDE FURT (Trojičné námestie)
program folklórnych kolektívov z Trnavského regiónu – Modrančanka z Modranky, Dudváh z Križovian, Podhoranka z Kočína – Lančára, Máj z Pieštan, Mladosť zo Šenkvíc a Hlohovské fujarové trio

19.15 h PODOBY TANCA (Trojičné námestie)
program zahraničných folklórnych súborov – Hořeňák/CZ/, Zespól piesni i tanca AWF Kalina /PL/, Sopron Táncegyüttes /H/

20.45 h PRE RADOST A POTEŠENÍ (Trojičné námestie)
program folklórnych súborov Stavbár zo Žiliny a Nadšenci z Bratislavy

21.45 h Z VALAŠEČKU ZA DRAŽEČKU (Trojičné námestie)
celovečerný program folklórneho súboru Šarišan z Prešova


NEDEĽA 14. 8. 2016

10.00 h SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA (Kostol sv. Jakuba)

10.00 h NA JARMEKU V NEDZELU (Trojičné námestie)

14.00 h ZE SOPRONE DO TRNAVY (Trojičné námestie)
Sopron Táncegyüttes /HU/

15.00 h MI UŽ ŠECKO VÍME ROBIT… (Trojičné námestie)
program detských folklórnych kolektívov: Matičiarik z Banskej Bystrice, Malí a mladí huslisti z Červeníka, súrodenci Dikošovci z Terchovej, Brezinka z Boleráza, Trnavček, Drienka a Trnka z Trnavy

18.00 h DYCHOVÁ HUDBA GLÓRIA z Česka (Trojičné námestie)


SPRIEVODNÉ PODUJATIA

11.8. – 31. 8. 2016 (západné krídlo trnavskej radnice)
Výstava KROJOVANÉ BÁBIKY
Výstava KALENDÁRNE OBYČAJE Z BOLERÁZA

12.8. 2016
9.30 h ZRAZ HISTORICKÝCH VOZIDIEL, XIX. ročník
(Trojičné námestie)

13.8. 2016
15.00 h ZA TRNAVU
Zespól piesni i tanca AWF Kalina Poľská republika, Cífer

Plágát 2016
brana_plagat