O festivale

Ako sme vyrástli

Myšlienka založenia festivalu Trnavská brána sa zrodila v hlavách významných trnavských folkloristov pred vyše dvadsiatimi rokmi. V duchu prvotnej skromnej idey zakladateľov – vzbudiť záujem mladej generácie a vyplniť voľný priestor, ktorý dovtedy tvoril trnavský región na mape slovenských folklórnych festivalov, sa podarilo zrealizovať premiéru Trnavskej brány v roku 2001. 

Ako to už býva, z malých plánov sa rodia veľké veci, a tak o pár rokov neskôr už festival niesol prívlastok „medzinárodný“ a vítal súbory z okolitých i exotických krajín. Vystriedalo sa tu už veľké množstvo účinkujúcich zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Čiech, Slovinska, Srbska, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Fínska, Taiwanu a Turecka, čím toto podujatie nadobudlo prestížne renomé.

Krojovaný sprievod a remeselníci sa ťahajú mestom

To, čo robí našu Trnavskú bránu jedinečnou, je fakt, že sa koná priamo v historickom centre mesta, čo podčiarkuje autenticitu podujatia. Hlavná ulica ožíva stánkami s remeslami, tvorivými dielňami a občerstvením v duchu ľudových tradícií. Súčasťou Trnavskej brány je tradičný krojovaný sprievod, ktorý rozospieva a roztancuje celé centrum mesta. 

Program Trnavskej brány je situovaný do dvoch miest: večerné predstavenia si od roku 2016 môžete vychutnať v priestoroch mestského amfiteátra, sprievodné kultúrne vystúpenia, rozozvučiavajúce námestie po celý deň nájdete na menšom pódiu pred mestskou radnicou.

Pripravili sme pre vás

Hlavnú osnovu programu spolu so sprievodnými aktivity plánujeme tak, aby naplnili očakávania všetkých účastníkov. Našou snahou je ponúknuť vám pestrú škálu kultúrnych žánrov, a preto opäť pripravujeme aj "festival vo festivale" – Nádvorie čarovných nití. Kolorit festivalu bude dotvárať mnoho sprievodných aktivít: škola ľudového tanca, folklórna školička pre najmenších, krojovaný sprievod či tradičný jarmok ľudových remesiel na Hlavnej ulici. Návštevníci si budú môcť vyskúšať svoju zručnosť v dobových remeslách, ako keramikárstvo, drevorezba, drotárstvo, pernikárstvo. Taktiež môžete vyskúšať pružnosť pastierskeho biča, či overiť pravdivosť piesne „sedemdesiat sukieň mala“ a obliecť si šúpoľovú bábiku do dobového odevu.

Zatancovalo na pódiách takmer 5000 tanečníkov

Podplamenníkov sa na festivale zjedlo možno aj 20 000

Bránu navštívilo okolo 600 remeselníkov